Támogatás, segítség és egy szikrányi esély a Leginkább Rászoruló Családoknak. Március 19-én hétfőn a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) segítségével szegény, kisgyermekes családok vehettek át élelmiszercsomagokat Fejér megyében, a Sárbogárdi járásban, Sárkeresztúron. A kedvezőtlen időjárás ellenére is  85 fő rászoruló jelent meg a helyszínen, akiknek nagy örömet szerezhettünk az adománnyal.

A „Kéz a kézben” Komplex kompetenciafejlesztő program az állami gondozott gyermekek társadalmi integrációjának elősegítésére című projekt nyitórendezvényét tartották meg pénteken, a sikeres pályázatot benyújtó Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és TEGYESZ Tüzér utcai székhelyén. 

A hátrányos helyzetű emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjában az elsősorban szakmai és kulcskompetenciáik fejlesztésén keresztül megvalósuló első lépések támogatása elengedhetetlen. Az EFOP-3.7.1-17 pályázat Magyarország Kormányának felhívása a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság számára, az alacsony iskolai végzettségű vagy iskolai végzettséggel nem rendelkező hátrányos helyzetű személyek számára általános iskola befejezését támogató, valamint a funkcionális analfabetizmust mérséklő, és szakmatanulást megalapozó, illetve alapkészségeiket, kompetenciáikat fejlesztő képzések támogatására.

A Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény sárosdi idősek otthonában lakói számára az intézményben dolgozók a lehetőségeikhez mérten folyamatosan igyekeznek minél több, és változatosabb programot elvinni az otthonba. Különösen igaz ez a Karácsony hónapjára. Az otthon falait ünnepélyes és meghitt hangulat járta át. A  pénteki filmvetítéseken a karácsonyi filmeké volt a főszerep, az intézmény folyosóira, szobafalaira felkerültek a karácsonyi dekorációk, melyek legtöbbjét a lakók és a dolgozók készítették.