Az EFOP-2.2.14-17 „Nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztése” projekt kapcsán a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat sikeres pályázatot nyújtott be. A nevelőszülői hálózatok infrastrukturális fejlesztésére kiírt tenderen mintegy 110 millió forintot nyert el az intézmény. 

Támogatás, segítség és egy szikrányi esély a Leginkább Rászoruló Családoknak. Március 19-én hétfőn a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) segítségével szegény, kisgyermekes családok vehettek át élelmiszercsomagokat Fejér megyében, a Sárbogárdi járásban, Sárkeresztúron. A kedvezőtlen időjárás ellenére is  85 fő rászoruló jelent meg a helyszínen, akiknek nagy örömet szerezhettünk az adománnyal.

A „Kéz a kézben” Komplex kompetenciafejlesztő program az állami gondozott gyermekek társadalmi integrációjának elősegítésére című projekt nyitórendezvényét tartották meg pénteken, a sikeres pályázatot benyújtó Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és TEGYESZ Tüzér utcai székhelyén. 

A hátrányos helyzetű emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjában az elsősorban szakmai és kulcskompetenciáik fejlesztésén keresztül megvalósuló első lépések támogatása elengedhetetlen. Az EFOP-3.7.1-17 pályázat Magyarország Kormányának felhívása a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság számára, az alacsony iskolai végzettségű vagy iskolai végzettséggel nem rendelkező hátrányos helyzetű személyek számára általános iskola befejezését támogató, valamint a funkcionális analfabetizmust mérséklő, és szakmatanulást megalapozó, illetve alapkészségeiket, kompetenciáikat fejlesztő képzések támogatására.