Gyermekvédelmi intézmények szolgáltatásai

Célja: A szakellátás keretében biztosítani az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermekek otthont nyújtó ellátását, és a fiatal felnőttek utógondozói ellátását.

Intézményei: Integrált intézményünkben, a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ által működtetett nevelőszülői hálózatban, 8 szakmai egységében, valamint a – fővárosi illetékességi területű – bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskolában történik a szolgáltatás.

 Szolgáltatások:

1. Otthont nyújtó ellátás

Az otthont nyújtó ellátás keretében biztosítjuk az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek számára a teljes körű ellátást, a családi környezetbe történő visszahelyezését előkészítő családi kapcsolatainak ápolását segítő családgondozást, vagy ha ez nem lehetséges az örökbefogadás előkészítését, továbbá a családjába történő visszailleszkedéséhez, önálló életének megkezdéséhez szükséges utógondozói ellátást.

Az otthont nyújtó ellátás biztosítása a működtető közreműködésével nevelőszülőnél, ha ez nem lehetséges gyermekotthonban, lakásotthonban, vagy a Szt. hatálya alá tatozó ápoló – gondozó bentlakásos intézményben történik. Az otthont nyújtó ellátás támogatása a területi gyermekvédelmi szakszolgálat közreműködésével, különösen a családgondozással és a gyermekvédelmi gyámság ellátásával történik meg.

2. Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 

A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

- javaslatot tesz az ideiglenes hatályú elhelyezését követően, valamint a nevelésbe vételi eljárás során, illetve a nevelésbevételt követően a gyermek ideiglenes gondozási helyére és a gyermek sorsának rendeződéséig a számára otthont nyújtó ellátást biztosító gondozási helyére,

- működteti a gyermekvédelmi szakértői bizottságot

- nevelőszülői hálózatot, lakásotthont és gyermekotthont működtet,

- az örökbefogadási ügyeket előkészíti

- a gyermekvédelmi gyámság alatt álló gyermek gyámjával és gondozási helyével együttműködve a gyermek gondozójának egyéni program szerinti gondozási nevelési tevékenységét segíti

- gyermekvédelmi szaktanácsadást nyújt

- nyilvántartást vezet,

- gyermekvédelmi gyámi, esti gondnoki hálózatot működtet

- működteti az utógondozói ellátást igénylő fiatal felnőttek lakhatását biztosító külső férőhelyeket

- ügyeleti szolgálatot működtet