A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kiemelten fontosnak tartja a lelkigondozást, a folyamatos és élő kapcsolatot az egyházakkal, a hitélet képviselőivel. A Fejér megyében működő valamennyi állami fenntartású gyermekvédelmi és szociális intézményben a hitélet, és a lelkigondozás kézzelfogható valóság.

Megtestesül egyrészt az intézményekben dolgozók által történő folytonos odafigyelésben, szakmaisággal párosuló segítségben, másrészről az egyházak részéről intézményi életbe rendszerességgel beépült jelenlétben, az e misszióra vállalkozott papok, lelkészek, lelkipásztorok által. A fenntartónak és az intézmények vezetőinek és dolgozóinak egyaránt fontos feladataként jelenik meg a mindennapi életben az ellátottak szabad vallásgyakorlásának megvalósulását elősegítő feltételek, körülmények, hitük megélésének biztosítása. E keresztényi értékrendet követi az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával megvalósuló Osztozó országos programsorozat. Az idei évben Fejér megyében napsütéses keddi napon, június 23-án került sor a lelkigondozás keretében rendezett kirándulásra.

A teljes napot felölelő programon Mátrahalmi Tibor, az SZGYF Fejér Megyei Kirendeltség igazgatója köszöntötte a megjelent szakembereket, majd Késmárki Zsolt, az SZGYF társadalmi kapcsolatokért felelős munkatársa mondott néhány gondolatot a programról. A kiránduláson a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és TEGYESZ, a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény, továbbá a Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény vezetői, valamint a Kirendeltség és az intézmények meghívott munkatársai vettek részt. A lelkigondozásról és hitéletről szóló nap délelőttjét a ciszterci egyházi kulturális, történelmi, lelki örökség nyomában haladva Zircen a Bazilikában töltötte el a kis közösség.

 

A délelőtt emelkedett pillanatai voltak, amikor személyesen csodálhatták meg a Bazilika épületének műemléki szépségein túl, Magyarország egyik legszebb barokk templomépítménye a ciszterci szerzeteseknek köszönhető apátsági templom második emeletén található Műemlékkönyvtár felbecsülhetetlen értékeit.

Ezt követően a kirándulás résztvevőinek útja Bakonybélbe vezetett tovább, ahol– egy kötetlen társalgással egybekötött – ebéd keretében cserélték ki tapasztalataikat a közösségépítés és lelkigondozás mindennapjairól.

Délután, a program második részében egy „szíven talált” ember, Bán Izsák bencés szerzetes részvételével és gondolataival bemutatásra került a Szent Mauríciusz Monostor, melybe 1998-ban térhetett vissza a bencés szerzetes közösség.

A – rövidfilm vetítéssel és zenejátékkal egybekötött – a szerzetesek mindennapi életét, hitvallását ismertető bemutató végén a jelenlévőknek az apátsági termékekből készült kóstolóval kedveskedtek a bencés szerzetesek. E vidám beszélgetésekkel, kellemes kirándulással, lélekemelő programokkal tarkított program keretében tovább építhettük kis közösségünket.