A „Kéz a kézben” Komplex kompetenciafejlesztő program az állami gondozott gyermekek társadalmi integrációjának elősegítésére című projekt nyitórendezvényét tartották meg pénteken, a sikeres pályázatot benyújtó Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és TEGYESZ Tüzér utcai székhelyén. 

A projektnyitón a fenntartó képviseletében Mátrahalmi Tibor, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei Kirendeltségének igazgatója volt jelen.

A Fejér Megyei Kormányhivatalt Tanárki Gábor igazgató képviselte. Szintén megtisztelte jelenlétével a rendezvényt Spányi Antal, megyéspüspök is. A projekt az Arconic-Köfém Kft több mint 5M Ft-os támogatásával valósul meg, melynek vezérigazgatója, Katus István és két munkatársa is jelen volt az ünnepélyes, meghitt hangulatú rendezvényen.

A projekt az állami gondoskodásban nevelkedő gyermekek társadalmi integrációját segíti elő, melynek alapja a gyermek személyiségének feltárása. A hét modulból felépülő program a személyiségfejlesztés, az önismeret, a kommunikáció, a konfliktuskezelés, a képesség- és készségfejlesztés, az önálló életre nevelés, és a reális pályaelképzelés területeit öleli át.

A projektnyitó rendezvény az Előszállásról, Sárbogárdról és Székesfehérvárról érkezett állami gondozott gyermekek rövid műsorával indult, majd a fiatalok képes illusztrációikkal, néhány szóban elmondták, hogy szerintük miben segítheti őket a program. A projektet Deresné Tanárki Mária, az FMGYK TEGYESZ intézményvezetője mutatta be a megjelenteknek.

A projekt eredményeként várhatóan a gyermekek személyisége pozitívan változik, többek között javul a konfliktuskezelő képességük, hozzásegíti őket a képességeiknek megfelelő adekvát pályaválasztáshoz, a helyes életvezetéshez, a felelős családalapításhoz.