A hátrányos helyzetű emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjában az elsősorban szakmai és kulcskompetenciáik fejlesztésén keresztül megvalósuló első lépések támogatása elengedhetetlen. Az EFOP-3.7.1-17 pályázat Magyarország Kormányának felhívása a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság számára, az alacsony iskolai végzettségű vagy iskolai végzettséggel nem rendelkező hátrányos helyzetű személyek számára általános iskola befejezését támogató, valamint a funkcionális analfabetizmust mérséklő, és szakmatanulást megalapozó, illetve alapkészségeiket, kompetenciáikat fejlesztő képzések támogatására.

A konstrukció keretében megszerzett vagy felfrissített képességeik és ismereteik által a bevont személyek a későbbiekben képessé válnak becsatlakozni magasabb végzettséget adó képzésekbe, illetve foglalkoztatási programokba. Fejér megyében február 2-án pénteken, Cecén került megrendezésre a képzészáró és tanúsítvány átadó ünnepség.

A rendezvényen jelen volt Varga Gábor országgyűlési képviselő, Fazekas Gábor Cece település polgármestere, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság képviseletében Mátrahalmi Tibor, a Fejér Megyei Kirendeltség igazgatója.

 

Az ünnepségen 22 fő vette át tanúsítványát, amely igazolta, hogy az EFOP 3.7.1. 'Aktívan a tudásért' projekt keretében elindított alapkompetencia képzésben részt vett, és annak modulzárói matematika, magyar, tanulásmódszertan, életvezetési ismeretek, mentálhigiéné, angol vizsgáit sikeresen teljesítette.